คำแนะนำก่อนเรียน

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องประพจน์    ตัวเชื่อมประพจน์และการหาค่าความจริง     ประพจน์ที่สมมูลกันและประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน สัจนิรันดร์   ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ  และการอ้างเหตุผล

               เพื่อให้ ง่ายในการศึกษา  ผู้เรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

                    1. อ่านคำแนะนำการใช้บทเรียนให้เข้าใจ

                    2. ก่อนทำการศึกษาเนื้อหา  ควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน

                    3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง

                    4. ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาอ่านและทำความเข้าใจในบทเรียนที่ผ่านไปแล้วได้

                   5. เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน

                   6.เมื่อทำเสร็จแล้วเจอปัญหาใดๆสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้เลย

 

 

Advertisements
1 ความเห็น

One thought on “คำแนะนำก่อนเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s